Sửa Laptop, máy vi tính

Bảng giá SPC

Giá phần mềm diệt Virus
5 (100%) 11 thích
Tên sản phẩm Đơn giá (đ) Trạng thái Bảo hành Đặt hàng

Ampli mini 12v

220,000 đ Còn hàng BH: 01 tháng

Bàn phím

260,000 đ Còn hàng BH: 12 tháng
165,000 đ Còn hàng BH: 12 tháng
380,000 đ Còn hàng -
180,000 đ Còn hàng -
180,000 đ Còn hàng -
320,000 đ Còn hàng -

Bếp hồng ngoại

223,000 đ Còn hàng BH: 01 tháng

Camera

2,690,000 đ Còn hàng -
4,280,000 đ Còn hàng -
1,500,000 đ Còn hàng -
1,050,000 đ Còn hàng -
1,280,000 đ Còn hàng -
855,000 đ Còn hàng -
695,000 đ Còn hàng -
685,000 đ Còn hàng -
780,000 đ Còn hàng -
4,300,000 đ Còn hàng -
680,000 đ Còn hàng -
750,000 đ Còn hàng -

Cáp HDMI

125,000 đ Còn hàng -
175,000 đ Còn hàng -
135,000 đ Còn hàng -
95,000 đ Còn hàng -
85,000 đ Còn hàng -
68,000 đ Còn hàng -
195,000 đ Còn hàng -
155,000 đ Còn hàng -
115,000 đ Còn hàng -
88,000 đ Còn hàng -
82,000 đ Còn hàng -
72,000 đ Còn hàng -

Chuột

54,000 đ Còn hàng BH: 06 tháng
54,000 đ Còn hàng BH: 06 tháng
27,000 đ Còn hàng BH: 06 tháng
53,000 đ Còn hàng BH: 06 tháng
85,000 đ Còn hàng BH: 06 tháng
53,000 đ Còn hàng BH: 12 tháng
380,000 đ Còn hàng -
135,000 đ Còn hàng -
165,000 đ Còn hàng -
205,000 đ Còn hàng -
180,000 đ Còn hàng -
180,000 đ Còn hàng -
205,000 đ Còn hàng -
128,000 đ Còn hàng -
240,000 đ Còn hàng -

CPU Desktop

2,750,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
2,820,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
1,680,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
1,850,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
1,090,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
1,090,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
350,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
650,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
450,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
550,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
330,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
85,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
120,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
120,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng
160,000 đ Còn hàng BH: 36 tháng

CPU Laptop

Dụng cụ làm đẹp

23,000 đ Còn hàng BH: test
50,000 đ Còn hàng BH: test

Đế tản nhiệt Laptop

95,000 đ Hết hàng -
90,000 đ Hết hàng -

Điện thoại

325,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
180,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng

Đồ chơi công nghệ

160,000 đ Còn hàng BH: test
250,000 đ Còn hàng BH: test
57,000 đ Còn hàng BH: test
130,000 đ Còn hàng BH: 01 tháng
50,000 đ Còn hàng BH: test
183,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
640,000 đ Còn hàng BH: 06 tháng
90,000 đ Còn hàng BH: test
270,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
35,000 đ Còn hàng BH: test
330,000 đ Còn hàng BH: 01 tháng

Laptop cũ

4,500,000 đ Hết hàng -
6,500,000 đ Hết hàng -
6,500,000 đ Hết hàng -
10,600,000 đ Còn hàng -

Loa bluetooth

280,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
165,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
455,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
158,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
120,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
385,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
135,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
230,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
290,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng

Loa kẹo kéo

5,200,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
3,550,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
2,550,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
1,920,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
690,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
455,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
4,850,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
1,800,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
1,600,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng

Loa vi tính

112,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
120,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
75,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
55,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng

Mic Karaoke kèm loa

480,000 đ Còn hàng BH: 01 tháng

Ổ cứng

3,575,000 đ Còn hàng -
3,280,000 đ Còn hàng -
1,290,000 đ Còn hàng -
780,000 đ Còn hàng -
2,230,000 đ Còn hàng -
1,380,000 đ Còn hàng -
3,650,000 đ Còn hàng -

Phần mềm

300,000 đ Còn hàng -
780,000 đ Còn hàng -
580,000 đ Còn hàng -
300,000 đ Còn hàng -

Phụ kiện công nghệ

65,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
35,000 đ Còn hàng BH: 01 tháng
95,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
160,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
47,000 đ Còn hàng BH: test
1,400,000 đ Còn hàng BH: 06 tháng
172,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
18,000 đ Còn hàng BH: test
90,000 đ Còn hàng BH: 01 tháng
54,000 đ Còn hàng BH: 01 tháng
20,000 đ Còn hàng BH: test
460,000 đ Hết hàng -
198,000 đ Còn hàng -
159,000 đ Còn hàng -
290,000 đ Còn hàng -
260,000 đ Còn hàng -

Pin

60,000 đ Còn hàng BH: test

Pin sạc dự phòng

257,000 đ Còn hàng BH: 06 tháng
96,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng

Quạt

2,550,000 đ Còn hàng BH: 01 tháng

RAM Laptop

RAM PC

795,000 đ Còn hàng -
790,000 đ Còn hàng -
1,490,000 đ Còn hàng -
870,000 đ Còn hàng -
780,000 đ Còn hàng -
850,000 đ Còn hàng -
930,000 đ Còn hàng -
1,570,000 đ Còn hàng -
1,550,000 đ Còn hàng -
890,000 đ Còn hàng -

Sạc điện thoại

30,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
120,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
38,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng
115,000 đ Còn hàng BH: 03 tháng

Sạc pin

50,000 đ Còn hàng BH: test

Thiết bị mạng

560,000 đ Còn hàng BH: 06 tháng
560,000 đ Còn hàng BH: 06 tháng
380,000 đ Còn hàng BH: 06 tháng
550,000 đ Còn hàng BH: 06 tháng
1,360,000 đ Còn hàng -
225,000 đ Còn hàng -
170,000 đ Còn hàng -
245,000 đ Còn hàng -